Your CompanyBusiness Solutions to fit your personal needs.

   บริการจัดจำหน่ายสารเคมี ตามปริมาณ ที่ลูกค้า ต้องการ และบริการจัด ส่งสินค้า ทั่วประเทศ

ติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่

 สำนักงาน (Office) : 02-751-1663

 มือถือ (Mobile) : 086-313-1574

                     : 089-479-5004

 แฟกซ์ (Fax) : 02-751-1320

 Email : sscvcorp@gmail.com


Contact Us

ความเป็นมา :

    กลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกลุ่มบุคลากรที่มีประสบการณ์ ในทางการค้าเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ ในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกสและ อุตสาหกรรม ผลิตน้ำยางข้น นอกจากนี้ยังมี ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิศวกรรม และเคมีร่วมอยู่ด้วย กลุ่มผู้ดำเนินการเห็นว่า ในตลาดอุตสาหกรรมเคมีมีโอกาส และช่องทาง ที่กว้างไกลจึงจัดตั้งบริษัท เอส เอส ซี วี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อให้ทำกิจการในลักษณะ ให้บริการ จัดหาเคมีภัณฑ์เพื่อบริการแก่โรงงานอุตสาหกรรม ต่างๆโดยอาศัยความรู้ และความเชี่ยวชาญต่างๆ ทั้งในการ บริหารจัดการและควบคุมคุณภาพ สินค้าต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการ ของลูกค้า และใช้การจัดการ ที่เหมาะสมเพื่อทำให้ลูกค้า ได้รับบริการที่ดีและ ราคาประหยัด

สินค้าที่จำหน่าย

     สารเคมีประเภทโซลเว้น(Solvent) วัสดุกรองต่างๆ(Filter) ขวดพลาสติกบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

IPA. Ethanol Methanol
IPA. Ethanol Methanol
MEK Acetone Dowanol PM.
MEK Acetone Dowanol PM.
Butyl Cellosolve Methylene Chloride
Butyl Cellosolve Methylene Chloride Packing For Sale
Polyester Media Roll Filter  
Polyester Media Roll Filter Shrink Film